Aging Foreknowledge

A Different Kind Of Company. A Different Kind Of Jmmnondoc.

still important!

Återvinning igen; nå jag har skrivit om värre saker. Som sagt tycker jag fortfarande att de är ett viktigt ämne och att man borde bli bättre på det. Men att det inte bara är individernas ansvar utan även samhällets. Alla de stora företagen måste bli bättre på att sopsortera själv. Det som är problemet är ju att man aldrig som individ kan uträtta lika mycket som ett enda storföretag. De tillverkar så mycket avfall att det behövs en hel grupp människor för att komma i närheten av deras konsumption. Det var mycket bra, atck så mycket säger han och sedan går han sin väg, undrar om det